Banner
TÌM KIẾM

Người dự thi công chức phải đạt chất lượng kiểm định đầu vào

24/02/2023 01:22
Từ tháng 8-2024, cơ quan tuyển dụng công chức chỉ tuyển dụng đối với người đạt kết quả kiểm định, được tổ chức hai lần mỗi năm.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 06/2023 quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức và có hiệu lực thi hành từ 10-4-2023.

Theo đó, Bộ Nội vụ là cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được tổ chức định kỳ hai lần vào tháng 7 và tháng 11 hàng năm.

Thí sinh sẽ làm bài dự thi theo hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Nội dung gồm đánh giá năng lực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn; hiểu biết chung, cơ bản về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước; quản lý hành chính nhà nước; quyền, nghĩa vụ của công chức, đạo đức công vụ; kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử.

Người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ đại học trở lên sẽ làm bài thi trong 120 phút với 100 câu hỏi; với vị trí việc làm có yêu cầu trình độ trung cấp, cao đẳng là 100 phút với 80 câu hỏi. Thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên thì được xác định là đạt yêu cầu kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Người đạt kết quả kiểm định được đăng ký thi tuyển công chức ở các cơ quan, tổ chức trong phạm vi toàn quốc. Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức có giá trị sử dụng trong thời hạn 24 tháng.

Theo Luật Cán bộ, công chức, người dự thi kiểm định chất lượng đầu vào là người có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Người không cư trú tại Việt Nam; người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, sẽ không được đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Theo quy định hiện nay, người dự thi công chức phải trải qua hai vòng thi là kiểm tra kiến thức, năng lực chung và kiến thức chuyên ngành. Từ 1-8-2024, cơ quan tuyển dụng công chức chỉ tuyển dụng công chức đối với người đạt kết quả kiểm định. Trong thời gian chuyển tiếp từ nay đến 31-7-2024, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức thi tuyển công chức theo quy định hiện hành.

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 (không bao gồm biên chế công an, quân đội và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố) là 2.234.720 biên chế.

Trong số này có 336.328 biên chế cán bộ, công chức, 1.680.677 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước (gồm 65.980 biên chế giáo viên bổ sung cho các địa phương cả giai đoạn 2022-2026).

Ngoài ra còn có 686 biên chế các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương; 205.571 cán bộ, công chức cấp xã; 1.358 biên chế công đoàn tạm giao các địa phương.

Nguồn Pháp luật

Tin liên quan