Banner
TÌM KIẾM

Giá xăng dầu tăng mạnh từ chiều 21/7

21/07/2023 04:29
Giá xăng dầu 15 giờ hôm nay (21/7) được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh: Xăng E5 RON92 tăng 1.220 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 1.295 đồng/lít; dầu diesel tăng 884 đồng/lít; dầu hỏa tăng 869 đồng/lít và dầu mazut tăng 437 đồng/kg.

xangtang

Theo liên Bộ, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/7/2023 và kỳ điều hành ngày 21/7/2023 là: 93,120 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 7,390 USD/thùng, tương đương tăng 8,62% so với kỳ trước); 98,920 USD/thùng xăng RON95 (tăng 7,235 USD/thùng, tương đương tăng 7,89% so với kỳ trước); 97,611 USD/thùng dầu hỏa (tăng 5,483 USD/thùng, tương đương tăng 5,95% so với kỳ trước); 99,540 USD/thùng dầu điêzen (tăng 5,550 USD/thùng, tương đương tăng 5,90% so với kỳ trước); 471,240 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 17,068 USD/tấn, tương đương tăng 3,76% so với kỳ trước).

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu và không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Sau khi thực hiện việc không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5 RON92 không cao hơn 21.639 đồng/lít (tăng 1.220 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.153 đồng/lít;

Xăng RON95-III không cao hơn 22.792 đồng/lít (tăng 1.295 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 19.500 đồng/lít (tăng 884 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 19.189 đồng/lít (tăng 869 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.725 đồng/kg (tăng 437 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Nguồn Kinh tế đô thị

Tin liên quan