Banner
TÌM KIẾM

Bình Thuận sẽ sáp nhập 5 xã và 1 thị trấn của hai huyện vào TP Phan Thiết

30/10/2023 02:05
Ba phường Lạc Đạo, Đức Thắng, Đức Nghĩa sẽ sáp nhập thành một phường mới của TP Phan Thiết.

Ông Nguyễn Ngọc Nam, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận, vừa ký thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh thông qua dự thảo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã (giai đoạn 2023-2025 định hướng đến 2030) và điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng TP Phan Thiết.

binhthuan

Bản đồ mở rộng TP Phan Thiết.

Cụ thể, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Phú Long, xã Hàm Thắng; điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên qui mô dân số của xã Hàm Liêm, xã Hàm Hiệp (Hàm Thuận Bắc) vào TP Phan Thiết.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hàm Mỹ (Hàm Thuận Nam) vào TP Phan Thiết.

Đối với phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, qui mô dân số của phường Lạc Đạo, phường Đức Thắng và phường Đức Nghĩa (Phan Thiết) thành một đơn vị hành chính phường mới.

binhthuan

Một phần phường Phú Hài sẽ nhập vào phường Thanh Hải, Phan Thiết.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Bình Hưng và Phường Hưng Long (Phan Thiết) thành phường mới.

Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên quy mô dân số của xã Hàm Liêm, xã Hàm Hiệp (Hàm Thuận Bắc) vào xã Phong Nẫm, Phan Thiết.

Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên quy mô dân số của phường Phú Hài, Phan Thiết và xã Hàm Thắng (Hàm Thuận Bắc) vào phường Thanh Hải, TP Phan Thiết.

Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên quy mô dân số của xã Tân Phước, thị xã La Gi vào phường Phước Lộc, La Gi.

Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên quy mô dân số của xã Tân Đức vào thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân.

Không thực hiện sắp xếp ba đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chuẩn, thuộc diện sắp xếp nhưng có yếu tố đặc thù gồm xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong; xã Tiến Lợi và phường Phú Trinh, TP Phan Thiết.

Được biết, sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua dự thảo này; UBND tỉnh sẽ lập đề án và trình Bộ Nội vụ xem xét.

Nguồn Pháp luật

Tin liên quan