Banner
TÌM KIẾM

Nhiều chính sách có hiệu lực từ tháng 8-2023

01/08/2023 10:37
Lương hưu tăng 12,5% đến 20,8%; quy định về chức danh cán bộ, công chức cấp xã... là những quy định có hiệu lực từ tháng 8-2023

Tăng lương hưu

Nghị định (NĐ) 42/2023/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng có hiệu lực từ ngày 14-8.

Theo đó, từ ngày 1-7-2023, mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh như sau:

Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6-2023 với các đối tượng quy định tại khoản 1 điều 1 NĐ 42/2023/NĐ-CP đã được điều chỉnh theo NĐ 108/2021/NĐ-CP.

Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6-2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 điều 1 NĐ 42/2023/NĐ-CP chưa được điều chỉnh theo NĐ 108/2021/NĐ-CP.

Từ ngày 1-7-2023, các đối tượng quy định tại khoản 2 điều 1 NĐ 42/2023/NĐ-CP, sau khi điều chỉnh có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì được tăng thêm như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với người có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3 triệu đồng/người/tháng đối với người có mức hưởng từ 2,7 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3 triệu đồng/người/tháng.

Được đăng ký xe ở nơi tạm trú

Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới chính thức có hiệu lực từ ngày 15-8.

Tại khoản 2 điều 3 thông tư này quy định chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó. Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe được quản lý theo số định danh cá nhân.

Việc nộp lệ phí đăng ký xe thực hiện qua ngân hàng hoặc trung gian thanh toán được kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công; trường hợp không thực hiện được trên cổng dịch vụ công thì nộp tại cơ quan đăng ký xe.

Đối với biển số ô tô trúng đấu giá được đăng ký, cấp biển số tại phòng cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt, phòng CSGT đường bộ công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chủ xe có trụ sở, cư trú hoặc tại phòng CSGT quản lý biển số xe trúng đấu giá đó.

Tăng lệ phí sát hạch lái xe

Thông tư số 37/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1-8 thay thế Thông tư số 188/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Trong đó, đáng chú ý là việc tăng mức phí sát hạch lái xe. Cụ thể, đối với thi sát hạch lái xe các hạng A1 đến A4, lý thuyết 60.000 đồng/lần, thực hành 70.000 đồng/lần (tăng 20.000 đồng).

Đối với thi sát hạch lái ô tô hạng B1, B2, C, D, E, F lần lượt: lý thuyết 100.000 đồng/lần, thực hành trong hình 350.000 đồng/lần, sát hạch thực hành trên đường giao thông 80.000 đồng; ngoài ra, học viên còn phải lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông với lệ phí 100.000 đồng/lần.

Không quy định chức danh công chức trưởng công an xã

NĐ 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức (CB, CC) cấp xã có hiệu lực từ ngày 1-8, thay thế NĐ 114/2003/NĐ-CP, NĐ 92/2009/NĐ-CP, NĐ 112/2011/NĐ-CP, NĐ 34/2019/NĐ-CP.

Cụ thể, về số lượng CB, CC cấp xã được tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể như sau: Đối với phường loại I là 23 người, loại II là 21 người, loại III là 19 người; đối với xã, thị trấn loại I là 22 người, loại II là 20 người, loại III là 18 người.

NĐ cũng quy định về CB cấp xã gồm: bí thư, phó bí thư Đảng ủy; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND; chủ tịch, phó chủ tịch UBND; chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

NĐ 33/2023/NĐ-CP không quy định chức danh CC trưởng công an xã (do đã bố trí công an chính quy ở cấp xã).

Nguồn Người lao động

Tin liên quan
IMF: Sức khỏe tài chính ngân hàng không ổn như dự báo