Banner
TÌM KIẾM

TP HCM ủy quyền cho các địa phương quyết giá đất bồi thường

15/08/2023 02:01
Từ ngày 1-9, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện của TP HCM được quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định ủy quyền cho UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện quyết định giá đất cụ thể và thành lập Hội đồng thẩm định giá đất.

Theo đó, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện được quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

hcm

Từ ngày 1-9, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện của TP HCM được quyết định giá đất cụ thể

Đồng thời xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

TP Thủ Đức và quận, huyện cũng được được quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất.

Việc ủy quyền này được căn cứ trên Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết 73/2023 của Chính phủ ủy quyền quyết định giá đất cụ thể; Kết luận 14/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

UBND TP HCM chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung ương có liên quan về các nội dung ủy quyền; đảm bảo các nguồn lực và điều kiện cần thiết để UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn đã được ủy quyền.

UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện phải tuân thủ các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực được ủy quyền và phù hợp với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật; không được ủy quyền lại cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được UBND thành phố ủy quyền.

Việc ủy quyền được thực hiện kể từ ngày 1-9 cho đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thay thế Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành.

Đối với các hồ sơ đã được Sở Tài nguyên và Môi trường trình Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố trước ngày 1-9 thì vẫn tiếp tục thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định.

Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng là một điểm nghẽn của các địa phương trên cả nước và TP HCM nói riêng khi triển khai một dự án. Có dự án "treo" nhiều năm vì công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm, mà một trong những nguyên nhân là do chậm xác định giá bồi thường.

Do đó, việc UBND TP HCM ủy quyền cho UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện của TP HCM được quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất được kỳ vọng sẽ giúp thành phố đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các dự án.

Nguồn Người lao động

Tin liên quan