Banner
TÌM KIẾM

Bộ Công an đề xuất mới nhất về phân hạng giấy phép lái xe3

22/02/2024 11:10
Bộ Công an đề xuất đưa phân hạng giấy phép lái xe vào dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong đó sẽ bỏ hạng A4, đưa hạng B1 và B2 về cùng hạng B.

gplx

Theo Bộ Công an, việc phân hạng giấy phép lái xe vào dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ là cần thiết - Ảnh: THÀNH CHUNG

Bộ Công an đang lấy ý kiến các cơ quan, hiệp hội về dự thảo báo cáo giải trình một số nội dung mới trong dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đây là dự án luật đã được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 vừa qua.

Vì sao cần đưa phân hạng giấy phép lái xe vào dự luật?

Một nội dung đáng chú ý là về phân hạng giấy phép lái xe (bằng lái) cho phù hợp với Công ước Viên về giao thông đường bộ năm 1968 và thực tiễn của Việt Nam.

Theo Bộ Công an, dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội vừa qua không phân hạng giấy phép lái xe mà giao cho Chính phủ quy định.

Tuy nhiên, Bộ Công an cho rằng qua ý kiến góp ý của một số đại biểu đề nghị phân hạng giấy phép lái xe cụ thể tại dự thảo luật và qua nghiên cứu, phân tích, đánh giá, thấy rằng việc phân hạng giấy phép lái xe vào dự thảo luật là cần thiết.

Lý giải nội dung này, Bộ Công an cho hay việc phân hạng giấy phép lái xe vào dự thảo luật để nội luật hóa các quy định về phân hạng giấy phép lái xe quy định tại Công ước Viên năm 1968, đảm bảo cam kết của Việt Nam khi ký kết, gia nhập công ước.

Việc phân hạng giấy phép lái xe sẽ tạo thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, học tập tại các nước là thành viên của Công ước Viên 1968.

Cụ thể, không mất chi phí đổi, học để được cấp giấy phép lái xe, góp phần phát triển kinh tế, du lịch, thương mại, hợp tác quốc tế, đồng thời phát triển đầu tư, sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phương tiện trong nước và quốc tế do có sự đồng bộ về phân hạng phương tiện và giấy phép lái xe.

Chính phủ giao cơ quan soạn thảo nghiên cứu thiết kế việc phân hạng giấy phép lái xe đảm bảo vừa kế thừa các quy định hiện hành của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đồng thời không trái với quy định của Công ước Viên 1968.

Việc này cũng sẽ không gây nhiều tác động khi thay đổi về chính sách, phù hợp với yêu cầu thực tiễn do quá trình phát triển của phương tiện, người điều khiển, xuất hiện nhiều loại phương tiện mới.

Dự kiến bỏ hạng A4, đưa hạng B1, B2 về cùng hạng B

Bộ Công an chỉ rõ, để quy định phân hạng mới không gây nhiều tác động, đảm bảo thực thi trong quá trình triển khai thực hiện, dự kiến nội dung về phân hạng giấy phép lái xe quy định tại dự án luật sẽ bao gồm các nội dung.

Theo đó, việc cấp giấy phép lái xe theo hạng mới sẽ được thực hiện đối với người cấp lần đầu và cho những giấy phép lái xe thuộc các trường hợp cấp đổi, cấp lại.

Bỏ hạng A4 và không quy định hạng giấy phép lái xe cho người điều khiển máy kéo vì căn cứ vào kiểu loại, công dụng của phương tiện, loại phương tiện này sẽ được xếp vào nhóm xe máy chuyên dùng.

Đưa hạng B1 và B2 về cùng hạng B do căn cứ để phân hạng giấy phép lái xe là từ công suất, kiểu loại, động cơ, số chỗ ngồi.

Để tránh tác động xã hội, Bộ Công an chỉ rõ tại điều khoản chuyển tiếp sẽ quy định đối với giấy phép lái xe cấp trước khi luật này có hiệu lực thi hành sẽ được tiếp tục sử dụng theo thời hạn và giá trị ghi trên giấy phép lái xe.

Việc chuyển đổi chỉ thực hiện đối với sát hạch, cấp mới và các trường hợp cấp đổi, cấp lại, chuyển đổi thực hiện theo hướng có lợi cho người dân, không gây mất an toàn giao thông.

Nguồn Tuổi trẻ

Tin liên quan