Banner
TÌM KIẾM

Lý do công ty Tân Tạo bị từ chối kiểm toán

27/02/2024 02:08
Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã liên hệ tất cả công ty kiểm toán trong danh sách 30 công ty kiểm toán thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 nhưng đến nay, chưa có công ty nào đồng ý.

Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán: ITA) vừa có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) về việc xin tạm hoãn công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2023 và báo cáo thường niên 2023, với nguyên nhân liên quan đến kiểm toán viên.

Theo ITA, ngày 5/5/2023, công ty đã ký hợp đồng kiểm toán về soát xét báo cáo tài chính kiểm toán 2023 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS). Tuy nhiên, vào ngày 29/12/2023, AASCS đã gửi thông báo không thực hiệm nội dung kiểm toán cho ITA do không thu xếp được nhân sự và thiếu thời gian, đồng thời thanh lý hợp đồng kiểm toán đã ký vào ngày 5/5/2023.

Cụ thể, AASCS ngừng kiểm toán bởi hai kiểm toán viên là ông Phùng Văn Thắng và Tạ Quang Long dù thực hiện kiểm toán cho ITA báo cáo tài chính năm 2022 và bán niên soát xét năm 2023 đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tước giấy phép hành nghề trong 2 năm.

ITA cho rằng, đây là trường hợp bất khả kháng, sự việc xảy ra khách quan không lường trước được khi đã kết thúc năm tài chính mà AASCS đột ngột ngừng kiểm toán.

ctytantao

Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo chưa tìm được đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính kiểm toán 2023.

Tân Tạo khắc phục bằng cách nỗ lực hết sức liên hệ tất cả công ty kiểm toán trong danh sách 30 công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023.

“Vào thời điểm này, tất cả công ty kiểm toán đều lo sợ khi chứng kiến các công ty đã thực hiện kiểm toán cho ITA đều bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE tước giấy phép hành nghề như AASCS hay trước đây là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Do vậy đến nay, Tân Tạo vẫn đang tiếp tục làm việc, thuyết phục các công ty kiểm toán”, văn bản của ITA cho hay.

ITA đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE cần yêu cầu cán bộ, nhân viên ngừng ngay hành động gây áp lực lên các kiểm toán viên và cần thể hiện sự khách quan và hỗ trợ các doanh nghiệp niêm yết theo đúng chức năng và nhiệm vụ.

Theo báo cáo tài chính tự lập, năm 2023, ITA ghi nhận doanh thu thuần gần 567 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ cho thuê đất đã phát triển hạ tầng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 269 tỷ đồng, tiếp đó là doanh thu cung cấp dịch vụ với 155 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí, ITA lãi ròng gần 202 tỷ đồng trong năm 2023, trong khi năm trước lỗ hơn 260 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của ITA ở mức 12.000 tỷ đồng. Tổng khoản phải thu tăng 10%, lên hơn 3.900 tỷ đồng. Ngược lại, giá trị đầu tư vào đơn vị khác lại giảm 35%, còn hơn 943 tỷ đồng. Nợ phải trả của ITA giảm 16%, còn gần 1.800 tỷ đồng, phần lớn nhờ các khoản phải trả khác giảm 9%. Riêng nợ vay tăng đến 37% lên hơn 44 tỷ đồng, do tăng mạnh vay ngân hàng ngắn hạn.

Nguồn Tiền Phong

Tin liên quan