Lượt xem: 392

Sau hơn mười năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW?

Để trở thành quốc gia mạnh về biển, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, hoàn thiện cơ chế quản lý tổng hợp và thống nhất về biển; nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh quốc tế của các ngành kinh tế biển…

Những thành tựu, hạn chế Sau hơn mười năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW

Sau hơn mười năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng từ tư duy đến nhận thức; từ kinh tế đến bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, hợp tác quốc tế… Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp to lớn cho sự phát triển, tăng trưởng kinh tế chung của cả nước, thời gian qua mối quan hệ giữa phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường (BVMT) chưa được gắn kết chặt chẽ, còn xung đột; chưa bảo đảm hài hòa giữa khai thác, sử dụng tài nguyên, môi trường biển với công tác bảo vệ, bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái biển, ven biển; ô nhiễm môi trường biển có lúc, có nơi vẫn còn diễn ra nghiêm trọng. Đáng chú ý, tình trạng xả các chất thải chưa qua xử lý hay xử lý chưa đạt quy chuẩn đang diễn biến ngày càng phức tạp ngay tại các tỉnh ven biển, gây thiệt hại lớn về kinh tế, đời sống, sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển; một số tài nguyên biển bị khai thác quá mức, đa dạng sinh học suy giảm; công tác ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH), nước biển dâng, biển xâm thực còn hạn chế. Trong khi đó, nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ về biển chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng, chất lượng và cơ cấu; trình độ và năng lực khoa học, công nghệ và điều tra cơ bản về biển còn hạn chế, thua kém các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới, chưa thật sự là nhân tố then chốt trong phát triển bền vững biển. Cơ chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về biển, trong việc tổ chức thực hiện tại không ít địa phương có biển còn hạn chế, chồng chéo, thiếu hiệu quả...

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những khó khăn, hạn chế

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những khó khăn, hạn chế, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu tổng quát là: Đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hóa sinh thái biển; chủ động thích ứng với BĐKH, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng... Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển… Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, ngày 5-3-2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW nhằm xác định các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cần ưu tiên thực hiện trong giai đoạn đến năm 2025 và các năm tiếp theo. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 647/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030…

Mục đích của diễn đàn kinh tế biển 2020

Để thực hiện được các mục tiêu mà Đảng, Chính phủ đã đề ra, Việt Nam cần tiếp tục rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung các chính sách pháp luật về biển, hải đảo theo hướng hoàn thiện hành lang pháp lý; đổi mới, phát triển mô hình tăng trưởng xanh, BVMT, phát huy văn minh sinh thái biển, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh quốc tế. Khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế trong phát triển bền vững kinh tế biển, phù hợp chuẩn mực quốc tế và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, BVMT biển và hải đảo; đẩy mạnh đầu tư nguồn nhân lực cho các lực lượng làm nhiệm vụ thực thi pháp luật, làm công tác điều tra cơ bản và quản lý tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển. Đồng thời, sớm xây dựng và đưa vào vận hành ổn định, thông suốt cơ chế phối hợp, liên thông trong cấp phép nhận chìm ở biển, xả nước thải vào môi trường biển, giao khu vực biển cho các địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên, BVMT hiệu quả…

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DIỄN ĐÀN

Đơn vị chủ trì

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT)

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

HH nghiên cứu, tư vấn về chính sách, pháp luật cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thời gian và địa điểm:

 Dự kiến: Quý IV năm 2020

Địa điểm: Hà Nội

Quy mô, thành phần khách mời

 •  Lãnh đạo Chính phủ
 • Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương
 • Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch,…
 • Lãnh đạo 28 tỉnh thành ven biển
 • Các nhà nghiên cứu khoa học về công nghệ biển tại Các Viện, Trường Đại học trong nước và quốc tế
 • Ngân hàng thế giới, Tổ chức Hàng hải quốc tế, …
 • Đại sứ quán, Lãnh sứ quán các nước tại Việt Nam
 • Các Quỹ đầu tư, ngân hàng
 • Các Hiệp hội ngành nghề
 • Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực biển và liên quan
 • Các doanh nghiệp cung ứng giải pháp công nghệ
 • Các cơ quan báo chí truyền thông
 • Dự kiến 400 khách mời tham dự

Nội dung chính của Diễn đàn

 • Khung khổ luật pháp, các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế biển
 • Các cơ hội, tiềm năng phát triển các ngành kinh tế biển, kinh tế ven biển
 • Những rào cản, thách thức đặt ra đối với các ngành, các địa phương
 • Những xu thế phát triển mới, lĩnh vực mới: năng lượng tái tạo, du lịch thân thiện môi trường,…
 • Các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật, tri thức ứng dụng để phát triển kinh tế biển
 • Kết nối doanh nghiệp, địa phương và các nhà đầu tư ký kết hợp tác
 • Trưng bày triển lãm hình ảnh thành tựu kinh tế biển của các địa phương, doanh nghiệp
 • Trải nghiệm trực quan các ứng dụng công nghệ
 • Phát hành kỷ yếu của Diễn đàn

Kế hoạch triển khai

 • Trước ngày 10/9: Gửi văn bản tới các đơn vị phối hợp thực hiện
 • Từ 15/10 – 30/10: Trao đổi nội dung với các đơn vị, địa phương, mời VIP, doanh nghiệp…
 • Tháng 11: Các công tác chuẩn bị hậu cần, truyền thông
 • Tháng 12: Tổng duyệt
 • Tháng 12: Thực hiện chương trình

Thạc sĩ Đỗ Văn Hải và Giáo sư Hà Tôn Vinh cùng các nhà chuyên môn.

Cùng Ông Ngô Thường Sang chủ tịch Hội dầu khí Việt Nam trong buổi diễn đàn cao cấp về năng lượng Việt Nam 2020

BGĐ VIETSOVPETRO một trong những đơn vị đồng hành diễn đàn Kinh tế biển 2020

Toàn cảnh diễn đàn

 CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI DIỄN ĐÀN

 • Tổ chức khảo sát thực tế tình hình hoạt động tại các doanh nghiệp, các địa phương về kinh tế biển
 • Giới thiệu các hoạt động của Diễn đàn trên các phương tiện truyền thông của TVO và các báo bảo trợ thông tin khác

ĐỀ XUẤT BAN TỔ CHỨC

 1. Phê duyệt kế hoạch chương trình chung và sớm cho ý kiến chỉ đạo, đồng ý chủ trì Diễn đàn
 2. Cử lãnh đạo chuyên trách, chỉ đạo các hoạt động của chương trình
 3. Tham gia các hoạt động chính:
  • Phê duyệt kế hoạch chung
  • Ký giấy mời và mời các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự
  • Phát biểu khai mạc và chủ trì

 

 Người lập

Trưởng ban Tổ chức Diễn dàn

Ths. Đỗ Văn Hải


© Copyright 2020-2021 TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM TRỰC TUYẾN TVO.